ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640225
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  640225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคีรีวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkeereewong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขาแร่
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077934232
โทรสาร :
  077934233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/07/2509
อีเมล์ :
  watkeereewong@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคีรีวง


นายจำลอง คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน