ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640227
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  640227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ongganuttasahagumpamai 9 school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใน
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-259463
โทรสาร :
  077-259463
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  84010106@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:57:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9


นายธรากร สงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน