ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640229
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  640229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชลคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watcholkram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   เลขที่ 4   บ้านคราม
ตำบล :
  ชลคราม
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-347135
โทรสาร :
  077-347135
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/06/2474
อีเมล์ :
  watcholkram143@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชลคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 12:06:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชลคราม


นางจาริณี บุญร่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน