ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640230
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  640230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนทีวัฒนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Vatnateevatthanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านพอด
ตำบล :
  ชลคราม
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-372989
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชลคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 01:56:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนทีวัฒนารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน