ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640233
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  640233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอกช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคอกช้าง
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-934464
โทรสาร :
  077934464
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค 2518
อีเมล์ :
  kokchang@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 21:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอกช้าง


นายสมพร แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน