ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640234
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  640234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนเสาธง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBandonsoatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนเสาธง
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  0810858522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง


นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน