ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640240
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  640240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดจันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatjuntaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าพิกุล
ตำบล :
  ท่าฉาง
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077389119
โทรสาร :
  077389119
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2456
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม


นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน