ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640241
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  640241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำพุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Namphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำพุ
ตำบล :
  เขาถ่าน
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำพุ


นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน