ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางน้ำจืด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640242
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  640242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางน้ำจืด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangnamchuet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางน้ำจืด
ตำบล :
  เขาถ่าน
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077389067
โทรสาร :
  077389067
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:18:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางน้ำจืด


นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน