ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อมะปริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640243
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  640243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อมะปริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bomabring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่า
ตำบล :
  ท่าฉาง
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077260496
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/07/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:35:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อมะปริง


นายสาโรจน์ โกละกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะปริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน