ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640245
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  640245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGWUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองวัว
ตำบล :
  ท่าเคย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077-380174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พ.ค. 2583
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเคย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองวัว


นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน