ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640246
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  640246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนสุวรรณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUANSUWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านควนสุวรรณ
ตำบล :
  คลองไทร
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  0812727111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  Sujaree.7111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสุวรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน