ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแซะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640248
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  640248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแซะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าแซะ
ตำบล :
  คลองไทร
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077331171
โทรสาร :
  077331171
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  banthasae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:44:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแซะ


นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแซะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน