ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640249
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  640249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนันทาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnantaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเกาะขรู่
ตำบล :
  ท่าเคย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเคย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนันทาราม


นายวสันไชย เครือรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน