ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640250
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  640250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangpor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางปอ
ตำบล :
  ท่าเคย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  089-9714451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มีนาคม 2501
อีเมล์ :
  watbangpor.84020144@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09:45:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางปอ


นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน