ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640251
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  640251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpraprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไผ่
ตำบล :
  ท่าเคย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077389117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  watpraprom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเคย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)


นายทวงค์ บุญทองสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน