ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640252
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  640252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอัมพาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATAUMPARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหน้าวัดอัมพาราม
ตำบล :
  คลองไทร
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077268439
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  wataumparamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 23:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอัมพาราม


นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน