ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640256
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  640256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANGKRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางคราม
ตำบล :
  ปากฉลุย
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  0819581187
โทรสาร :
  077483098
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2480
อีเมล์ :
  watbangkram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าฉาง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากฉลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 20:03:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางคราม


นายสมชาย จินตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน