ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประตูใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640257
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  640257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประตูใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPRATOOYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหน้าวัด
ตำบล :
  เสวียด
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077461296
โทรสาร :
  077461296
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:35:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประตูใหญ่


นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน