ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดหนองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640258
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  640258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดหนองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taladnongvai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดพิเนก
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077381251
โทรสาร :
  077381251
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:14:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดหนองหวาย


นายดุสิต ไชยเจตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน