ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินก้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640259
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  640259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินก้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandinkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดินก้อง
ตำบล :
  วัง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077274300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13:05:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินก้อง


นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน