ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640260
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  640260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanpaknamthakrajai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปากน้ำท่ากระจาย
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 /06/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย


นายดำรง ไชยมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน