ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขจรบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640262
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  640262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขจรบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  vatkhajon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหาดสมบูรณ์
ตำบล :
  วัง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:18:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขจรบำรุง


นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขจรบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน