ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยธาราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640263
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  640263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยธาราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadchaitharawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนชาย
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0819680956
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2443
อีเมล์ :
  wimchu2212@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าชนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:13:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยธาราวาสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยธาราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน