ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640265
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  640265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอัมพาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watumpawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าม่วง
ตำบล :
  วัง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077954329
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10:19:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอัมพาวาส


นางอภิรดี เศษธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน