ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640266
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  640266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhuansoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านควนสูง
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077380193
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คันธุลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:33:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนสูง


นางอุรา คลังวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน