ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640267
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  640267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tha Thai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านท่าไทบน
ตำบล :
  คลองพา
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077-954317
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  thathai997@้hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไท


นายสมพร แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน