ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันธุลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640268
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  640268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคันธุลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankanthuli
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคันธุลี
ตำบล :
  คันธุลี
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077274303
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คันธุลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15:03:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคันธุลี


นางศิราณี รัตนถิรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธุลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน