ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640269
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  640269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังขประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsangkhapradit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนธูป
ตำบล :
  คันธุลี
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077956320
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2453
อีเมล์ :
  Suneeprompradit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คันธุลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:43:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน