ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640272
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  640272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขวัญพัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhwanpat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านขวัญพัฒน์
ตำบล :
  คลองพา
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0935746744
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2530
อีเมล์ :
  bankhwanpat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  101 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์


นางสุภลักน์ งามโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน