ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640273
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  640273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะมุกด์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUMOG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะมุกด์
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077-924547
โทรสาร :
  077-924547
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 19:05:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์


นายสุริยา สุขคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน