ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640274
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  640274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonmakok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนมะกอก
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0817872265
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15:34:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก


นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน