ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640276
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  640276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอู่ตะเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banautapao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอู่ตะเภา
ตำบล :
  ท่าชนะ
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077380180
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา


นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน