ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640277
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  640277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกาฬสินธุ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkalasin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำดำ
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0892915158
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3 (ประสงค์)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 12:55:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์


นายปรีชา สัจจากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน