ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองรอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640278
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  640278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองรอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongrok school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านคลองรอก
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077380179
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองรอก


นายวิจิตร สายนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน