ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหาถูปาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640280
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  640280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหาถูปาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadmahatoparam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดตก
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077274311
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/09/2481
อีเมล์ :
  wadmahatoparam-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ุ6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:27:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหาถูปารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาถูปาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน