ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640282
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  640282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tor Chor Dor Ratphitak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านพรุเรียน
ตำบล :
  ประสงค์
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077380188
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/06/2529
อีเมล์ :
  tcd_rajphitak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประสงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 22:24:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน