ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายท่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640285
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  640285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชายท่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchaitha@hotmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชายท่า
ตำบล :
  คลองพา
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077954316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2483
อีเมล์ :
  banchaitha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:41:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชายท่า


นายนิสิต ปานกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายท่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน