ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640287
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  640287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเสียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungsian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหลังเขา
ตำบล :
  สมอทอง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0818953952
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  banthungsian@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สมอทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน


นายบรรจง อินทร์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน