ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640288
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  640288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะม่วงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mamuang Ngam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเขาน้อย
ตำบล :
  คลองพา
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077380191
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มีนาคม 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะม่วงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2