ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640289
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  640289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNOUNGRIANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองเหรียง
ตำบล :
  สมอทอง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  0647120874
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/2518
อีเมล์ :
  saisuneess035@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่่าชนะ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหรียง


นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน