ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640290
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  640290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสุวรรณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrisuwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนตะเคียน
ตำบล :
  สมอทอง
อำเภอ :
  ท่าชนะ
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84170
โทรศัพท์ :
  077381252
โทรสาร :
  077381252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2451
อีเมล์ :
  Watsrisuwan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าชนะ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:40:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน