ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางสาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640330
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  640330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางสาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBANGSAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบางไม้เพาะ
ตำบล :
  พนม
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  bangsanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:16:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางสาน


นางยุพิน เรืองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน