ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบญจา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640332
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  640332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเบญจา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBENJA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเบญจา
ตำบล :
  พลูเถื่อน
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  0874194461
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/11/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลูเถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 12:55:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเบญจา


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน