ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640334
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  640334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธัญญาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tunyaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้างข้าว
ตำบล :
  พลูเถื่อน
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077380204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  tunyaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลูเถื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธัญญาราม


นางนงลักษณ์ พาจันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธัญญาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน