ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640335
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  640335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphanom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพนมใน
ตำบล :
  พนม
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2450
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:57:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพนม


นายวรรณชัย แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน