ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640336
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  640336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHONGMALEAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านช่องม้าเหลียว
ตำบล :
  พังกาญจน์
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077399117
โทรสาร :
  077399117
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  maleaw7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว


ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน