ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640337
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  640337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางปรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangpru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบางปรุ
ตำบล :
  คลองศก
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  banbangpru@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 20:23:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางปรุ


นางยุภาวดี กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน