ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640338
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  640338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพังกาญจน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangkarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพังกาญจน์
ตำบล :
  พังกาญจน์
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  0612128395
โทรสาร :
  077399124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  bpkschool2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:41:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์


นางสมพร สาริพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังกาญจน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน