ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640339
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  640339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหญ้าปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyaplong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหญ้าปล้อง
ตำบล :
  คลองศก
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077-954-345
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2499
อีเมล์ :
  schoolbanyaplong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:52:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง


นายสราวุธ จู้มณฑา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน